از تاریخ
 تا تاریخ
 
عضو هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی مازندران:

انجمن هنرهای نمایشی مازندران جدا از ستاد برگزاری جشنواره نیست
عضو هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی مازندران:

انجمن هنرهای نمایشی مازندران جدا از ستاد برگزاری جشنواره نیست

عضو هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی مازندران خواستار واگذاری مسئولیت برگزاری جشنواره تئاتر استان به انجمن هنرهای نمایشی مازندران در دوره سی‌ام شد.

توسط دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر مازندران

اعضای هیأت انتخاب مرحله بازبینی بیست و نهمین جشنواره تئاتر مازندران انتخاب شدند
توسط دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر مازندران

اعضای هیأت انتخاب مرحله بازبینی بیست و نهمین جشنواره تئاتر مازندران انتخاب شدند

امسال بر خلاف دوره های گذشته که برای مرحله انتخاب داور یا داورانی از خارج استان انتخاب می شدند، سه هنرمند مازندران به عنوان داوران مرحله بازبینی انتخاب شدند