در حال بارگذاری ...

گــروه تئـاتر فــردا

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: فردا

سرپرست گروه: هوشنگ امیدی نژاد

شهرستان محل فعالیت: رامسر

سطح هنری: ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

هوشنگ امیدی نژاد

09193575565

کارگردان

2

طیبه علیخانیان

۰۹۱۱۲۲۷۳۴۱۲

بازیگر

3

حمیدرضا دلشب

۰۹۱۱۲۹۲۱۹۶۳

بازیگر

4

سیدصدرا قاسمی

۰۹۱۱۳۹۲۳۴۴۳

بازیگر

5

فرزاد مسرور

۰۹۳۵۷۷۹۷۴۴۵

دراماتورژ
نظرات کاربران