از تاریخ
 تا تاریخ
 
با موافقت عبدالرضا رشیدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

اعضای شورای مشورتی و همکار در انجمن هنرهای نمایشی نمایش رامسر مشخص شد
با موافقت عبدالرضا رشیدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

اعضای شورای مشورتی و همکار در انجمن هنرهای نمایشی نمایش رامسر مشخص شد

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از مازندران : با موافقت عبدالرضا رشیدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر، مدیر انجمن هنرهای نمایشی رامسر پس از انتصاب، در ...