از تاریخ
 تا تاریخ
 
طی حکمی از سوی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

محسن اردشیر مسئول کانون تئاتر خیابانی شد
طی حکمی از سوی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

محسن اردشیر مسئول کانون تئاتر خیابانی شد

طی حکمی از سوی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران محسن اردشیر کارگردان و مدرس تئاتر به عنوان مسئول کانون تئاتر خیابانی انجمن هنرهای نمایشی مازندران منصوب شد

کارگردان نمایش «سیل ساکن تفکرات اذهان بیخودی ناآرام»

انتخاب هوشمندانه داوران اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد
کارگردان نمایش «سیل ساکن تفکرات اذهان بیخودی ناآرام»

انتخاب هوشمندانه داوران اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد

کارگردان نمایش «سیل ساکن تفکرات اذهان بیخودی ناآرام» گفت: انتخاب هوشمندانه ی تیم داوران مرحله ی بازبینی، تلاش و پیگیری های گروه های برگزار کننده ی جشنواره، اتفاقات ...