از تاریخ
 تا تاریخ
 
عضو هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی مازندران:

انجمن هنرهای نمایشی مازندران جدا از ستاد برگزاری جشنواره نیست
عضو هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی مازندران:

انجمن هنرهای نمایشی مازندران جدا از ستاد برگزاری جشنواره نیست

عضو هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی مازندران خواستار واگذاری مسئولیت برگزاری جشنواره تئاتر استان به انجمن هنرهای نمایشی مازندران در دوره سی‌ام شد.

با حضور هنرمندان تئاتر قائمشهر

نخستین مجمع عمومی دفتر انجمن هنرهای نمایشی شعبه قائمشهر برگزار شد
با حضور هنرمندان تئاتر قائمشهر

نخستین مجمع عمومی دفتر انجمن هنرهای نمایشی شعبه قائمشهر برگزار شد

نخستین مجمع عمومی دفتر انجمن هنرهای نمایشی شعبه قائمشهر با حضور هنرمندان تئاتر این شهرستان، نمایندگان ۳ گروه ثبت شده سایه، آبینه و فرهنگ و گروه‌های فعال تئاتر ...