از تاریخ
 تا تاریخ
 
پس از اجرای موفق نمایش «نقل واقعه» در چالوس،

بار دیگر به مناسبت اربعین حسینی این نمایش در عراق به اجرا در آمد
پس از اجرای موفق نمایش «نقل واقعه» در چالوس،

بار دیگر به مناسبت اربعین حسینی این نمایش در عراق به اجرا در آمد

نمایش «نقل واقعه» به کارگردانی مسلم خردمندکاری ازگروه نمایش باران شهرستان چالوس پس از اجرا در این شهرستان باردیگر به مناسبت اربعین حسینی در عراق به اجرا در آمد.