از تاریخ
 تا تاریخ
 
16 و 17 بهمن ماه جاری

نخستین جشنواره نمایشنامه‌خوانی شرق استان مازندران در نکا برگزار می‌شود
16 و 17 بهمن ماه جاری

نخستین جشنواره نمایشنامه‌خوانی شرق استان مازندران در نکا برگزار می‌شود

نخستین جشنواره نمایشنامه‌خوانی شرق استان مازندران از سوی انجمن هنر های نمایشی شعبه مازندران دفتر نکا و اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان نکا طی روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن ...