از تاریخ
 تا تاریخ
 
توسط دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر مازندران

اعضای هیأت انتخاب مرحله بازبینی بیست و نهمین جشنواره تئاتر مازندران انتخاب شدند
توسط دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر مازندران

اعضای هیأت انتخاب مرحله بازبینی بیست و نهمین جشنواره تئاتر مازندران انتخاب شدند

امسال بر خلاف دوره های گذشته که برای مرحله انتخاب داور یا داورانی از خارج استان انتخاب می شدند، سه هنرمند مازندران به عنوان داوران مرحله بازبینی انتخاب شدند