از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور هنرمندان تئاتر قائمشهر

نخستین مجمع عمومی دفتر انجمن هنرهای نمایشی شعبه قائمشهر برگزار شد
با حضور هنرمندان تئاتر قائمشهر

نخستین مجمع عمومی دفتر انجمن هنرهای نمایشی شعبه قائمشهر برگزار شد

نخستین مجمع عمومی دفتر انجمن هنرهای نمایشی شعبه قائمشهر با حضور هنرمندان تئاتر این شهرستان، نمایندگان ۳ گروه ثبت شده سایه، آبینه و فرهنگ و گروه‌های فعال تئاتر ...