از تاریخ
 تا تاریخ
 
موفقیت «تیشتر» درراه فتح

موفقیت «تیشتر» درراه فتح

«تیشتر» به نویسندگی و کارگردانی حمید ناطقی به مرحله بازبینی بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر راه یافت.