از تاریخ
 تا تاریخ
 
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تشریح کرد

چالش های استان‌ مازنداران برای حضور در جشننواره تئاتر فجر
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تشریح کرد

چالش های استان‌ مازنداران برای حضور در جشننواره تئاتر فجر

تئاتری‌های فعال شهرستان‌ها که قصد شرکت در جشنواره تئاتر استان خود برای راه‌یابی به چهلمین جشنواره تئاتر فجر را دارند، امسال چالش ‌تعطیلی سالن‌های نمایش و نبود ...

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره تئاتر فجر:

تئاتر تجلی باور آدمیان برای پیروزی بر تنگناها است
پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره تئاتر فجر:

تئاتر تجلی باور آدمیان برای پیروزی بر تنگناها است

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با آغاز سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در پیامی هنر تئاتر را عرصه‌ای برای تجلی باور آدمیان به منظور پیروزی بر تنگناها ...