از تاریخ
 تا تاریخ
 
کارگردان نمایش «تنت تازیانه‌ای است که زلفش را در باد بی‌زمان رها کرده»:

استفاده از داوران غیر بومی نشانگر عدالت در انتخاب است
کارگردان نمایش «تنت تازیانه‌ای است که زلفش را در باد بی‌زمان رها کرده»:

استفاده از داوران غیر بومی نشانگر عدالت در انتخاب است

داریوش شافی کارگردان نمایش «تنت تازیانه‌ای است که زلفش را در باد بی‌زمان رها کرده» منتخب حضور در مرحله نهایی سی و یکمین جشنواره تئاتر استان گفت: انتخاب داوران ...