از تاریخ
 تا تاریخ
 
در شهرستان ساری اتفاق افتاد

اهدای جوایز منتخبان اولین جشنواره مجازی تاتر کودک و نوجوان نمایشخونه
در شهرستان ساری اتفاق افتاد

اهدای جوایز منتخبان اولین جشنواره مجازی تاتر کودک و نوجوان نمایشخونه

اهدای جوایز منتخبان اولین جشنواره مجازی تاتر کودک و نوجوان نمایشخونه بدلیل محدودیت های تردد و تجمع به تصمیم انجمن هنرهای نمایشی مازندران جوایز را در شهرستان های ...