از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام نتایج بخش تئاتر خیابانی در آیین اختتامیه

«بغض طالب» برگزیده  دومین همایش استانی «اشکواره حسینی» آمل
با اعلام نتایج بخش تئاتر خیابانی در آیین اختتامیه

«بغض طالب» برگزیده دومین همایش استانی «اشکواره حسینی» آمل

در مراسم اختتامیه دومین همایش استانی «اشکواره حسینی» نتایج بخش تئاتر خیابانی این همایش با برتری نمایش «بغض طالب» به کارگردانی مهدی نصراله زاده از ایزد شهر اعلام ...