از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایش «کیلا» در آمل روی صحنه رفت

نمایش «کیلا» در آمل روی صحنه رفت

نمایش «کیلا» به نویسندگی و کارگردانی میلاد قربانی ازنهم آذر ماه ۹۸ با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی در آمل به روی صحنه رفت