از تاریخ
 تا تاریخ
 
دو نمایش «روباه اره کن» و «گرگ نعلبند» اجرا می‌شود

چهارمین همایش قصه بازی از گروه قاصدک در ساری
دو نمایش «روباه اره کن» و «گرگ نعلبند» اجرا می‌شود

چهارمین همایش قصه بازی از گروه قاصدک در ساری

چهارمین همایش قصه بازی همراه با نمایش های «روباه اره کن» و «گرگ نعلبند» کاری ازگروه قاصدک ساری، عضو اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی یونیما، با همکاری اداره کل ...

اجرای نمایش چند مسافر در جویبار

اجرای نمایش چند مسافر در جویبار

این نمایش روایت چند مسافر است که با یک ماشین خطی از تهران به سمت مشهد در حال سفر هستند و اکنون در یک استراحتگاه بین راهی هر کدام از آنها در اپیزود های مجزا روایت‌گر ...