در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر تیرنگ

سرپرست گروه : یاسر محمودی برنتی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : تیرنگ

سرپرست گروه : یاسر محمودی  

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ب

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

یاسر محمودی برنتی

۰۹۱۱۷۸۱۲۵۶۵

سرپرست گروه

2

علیرضا سعیدی

09128583308

نویسنده

3

ندا حبیبی

09031560612

بازیگر

4

هوشنگ رضایی

09111561043

بازیگر

5

سید حسین ساداتی

09111575245

بازیگر

6

مصطفی اژدرپور

۰۹۱۱۹۵۸۶۶۹۰

بازیگر

7

جان الله ولی زاده

09112545233

بازیگر
مطالب مرتبط

نظرات کاربران