در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر گپ

سرپرست گروه : مهدی رمضانی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : گپ

سرپرست گروه : مهدی رمضانی  

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ب

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

مهدی رمضانی

09111297095

سرپرست گروه

2

اردشیر تیموری

 

نویسنده

3

محمد منصوری

 

بازیگر

4

بهنام مجرد

 

بازیگر

5

محمد رضا پهنابی

 

بازیگر

6

ونوشه گلپایگانی

 

بازیگر

7

افروز کشاورز

 

طراح صحنه
مطالب مرتبط

نظرات کاربران