در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر قاصدک

سرپرست گروه : حسین باغبان مازندرانی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : قاصدک

سرپرست گروه : حسین باغبان  

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

حسین باغبان مازندرانی

۰۹۱۱۱۵۳۱۰۶۸

سرپرست گروه

2

سید مهدی تبریزیان کرمانی

۰۹۱۱۲۵۶۱۹۹۸

بازیگر

3

تیمور نور بخش ولاشدی

۰۹۳۸۰۶۰۹۶۸۵

بازیگر

4

فاطمه مرادی

۰۹۰۲۸۲۶۱۵۸۶

بازیگر

5

محدثه یدالله پور

 

بازیگر
مطالب مرتبط

نظرات کاربران