در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر جـاوید

سرپرست گروه : محبوبه ارمیانی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : جاوید

سرپرست گروه : محبوبه ارمیانی

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

محبوبه ارمیانی

۰۹۳۹۵۳۸۳۹۵۶

سرپرست گروه

2

مجتبی دهدار

۰۹۱۱۲۲۳۹۹۸۷

نویسنده

3

مهدی ابدی

09356615026

بازیگر

4

محسن فرقانی

 

بازیگر

5

محسن عسگری

 

بازیگر




مطالب مرتبط

نظرات کاربران