در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر خَش

سرپرست گروه : علی اصغر قاجاری

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : خش

سرپرست گروه : علی اصغر قاجاری

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

علی اصغری قاجاری

٠٩٣٦٦٨٦٩٩٧٦

سرپرست گروه

2

محمد سام

٠٩١٢٠٣٠٨٦٠٥

طراح گرافیک

3

الهام آذری انزابی

٠٩٣٦٣٤٧٣٠٢٣

دستیار

4

طاهر بالویی

٠٩٢١٣٤٨٣٣٩٤

بازیگر

5

علی طالبی

٠٩١٢٩٢٢٤٩١٢

بازیگر
مطالب مرتبط

نظرات کاربران