در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر آفـرینـش

سرپرست گروه : سید حسین شدایی فر

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : آفرینش

سرپرست گروه : سید حسین شیدایی فر

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

سید حسین شیدایی فر

 

سرپرست گروه

2

اکرم رادخواه لولمانی

09112591750

کارگردان

3

سید محمد شیدایی فر

09107614940

بازیگر

4

سید حسن شیدایی

 

بازیگر

5

مریم فرجی

 

بازیگر
مطالب مرتبط

نظرات کاربران