در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتـر میلاد جـوان

سرپرست گروه : علی دنیوی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : میلاد جوان

سرپرست گروه : علی دنیوی   

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

علی دنیوی

09118948691

سرپرست گروه

2

بهروز اقیان

 

بازیگر

3

سید ابراهیم اطهری

 

بازیگر

4

اسماعیل فلاح

 

بازیگر

5

حمید صالحی

 

بازیگر
نظرات کاربران