در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر پـژواک

سرپرست گروه : یوسفعلی یونسی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : پژواک

سرپرست گروه : یوسفعلی یونسی   

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

یوسفعلی یونسی

09115708026

سرپرست گروه

2

رضا عباسی زیدی

09918844190

بازیگر

3

سعید اسمعیلی

 

موسیقی

4

کوثر اکبرزاده

 

بازیگر

5

فاطمه عباسی

 

بازیگر
مطالب مرتبط

نظرات کاربران