در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر کله ونـگ

سرپرست گروه : بهزاد شاهنده

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : کله ونگ

سرپرست گروه : بهزاد شاهنده   

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

اسحق ( بهزاد ) شاهنده

09115708026

سرپرست گروه

2

عرفان شاهنده

09918844190

نویسنده

3

فرزاد شیرزاد

 

بازیگر

4

موسی مرادی

 

بازیگر

5

حسین اسکندرپور

 

طراح صحنه
مطالب مرتبط

نظرات کاربران