در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر ایثـار

سرپرست گروه : تورج زایدلی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : ایثار

سرپرست گروه : تورج زایدلی  

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

تورج زایدلی

09115708026

سرپرست گروه

2

سحر عباسی

09918844190

نویسنده

3

نیاز افضلی

 

بازیگر

4

رویا افضلی

 

بازیگر

5

محمد منصور زایدلی

 

طراح پوستر و بروشور
مطالب مرتبط

نظرات کاربران