در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر پـاپیون

سرپرست گروه : حمید ناطقی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : پاپیون

سرپرست گروه : حمید ناطقی  

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

حمید ناطقی

09361250967

سرپرست گروه

2

سحر محسنی کیاسری

09388573735

نویسنده

3

مارال ناطقی

 

بازیگر

4

علی ربیحاوی پور

 

بازیگر

5

معصومه شمس علی نژاد الیردی

 

طراح گریم
مطالب مرتبط

نظرات کاربران