در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر صبـا

سرپرست گروه : مهدی کردان

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : صبا

سرپرست گروه : مهدی کردان

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ب

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

مهدی کردان

 

سرپرست گروه

2

آزاده السادات میر شفیعی

 

نویسنده

3

زینب سلیمانی

 

بازیگر

4

مریم کبیری نسب

 

بازیگر

5

شریفه السادات علوی رستمی

 

طراح گریم
نظرات کاربران