در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر چـکمـه

سرپرست گروه : سارا فتحی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : چکمه

سرپرست گروه : سارا فتحی

شهرستان محل فعالیت : ساری

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

سارا فتحی

09370536290

سرپرست گروه

2

امیرحسین مهدوی

09371178097

بازیگر

3

طاهره عباسی

09309685545

بازیگر

4

پونه ونداد

 

بازیگر

5

سکینه خلیقی

09306765929

طراح گریم
مطالب مرتبط

نظرات کاربران