در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر تیـکا

سرپرست گروه : محمد مهدی صفائی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : تیکا

سرپرست گروه : محمد مهدی صفائی

شهرستان محل فعالیت : بهشهر

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

محمد مهدی صفائی

 

سرپرست گروه

2

علی بیات

 

کارگردان

3

فائزه امیر سلیمانی

 

بازیگر

4

 ابوالفضل خاتمی نژاد

 

بازیگر

5

سارا تقی پور

 

طراح لباس
نظرات کاربران