در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر ثـانیه

سرپرست گروه : حسین جعفری

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : ثانیه

سرپرست گروه : حسن جعفری

شهرستان محل فعالیت : بهشهر

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

حسن جعفری

09366751339

سرپرست گروه . طراح صحنه

2

محمد مهدی خلیلی

 

کارگردان

3

الهام پور گرجی

 

بازیگر

4

محمد جوادی

 

بازیگر

5

سید ولی الله عمرانی

 

بازیگر
نظرات کاربران