در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر سمـنـدر

سرپرست گروه : احمد ضا محمدی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : سمندر

سرپرست گروه : احمدرضا محمدی

شهرستان محل فعالیت : بهشهر

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

احمدرضا محمدی

09117373323

سرپرست گروه

2

وحید کبیری

09303813238

بازیگر

3

قدیر اسدی

09361259439

بازیگر

4

سید محمد  موسوی خورشیدی

09374875777

بازیگر

5

حمید رحیمی نژاد

 

دستیار کارگردان
مطالب مرتبط

نظرات کاربران