در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر ویشـار

سرپرست گروه : سید ابراهیم عمادی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : ویشار

سرپرست گروه : سید ابراهیم عمادی

شهرستان محل فعالیت : بهشهر

سطح هنری : ب

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

سیدابراهیم عمادی

09111511448

سرپرست گروه

2

محمد یوسفی

09386398911

نویسنده

3

حسین فقانی

09119558319

بازیگر

4

علی کشاورزیان

09352672708

بازیگر

5

محمدرضا اسحاقی گرجی

09126234034

بازیگر

6

فاطمه محبوب لایزال

09356520008

بازیگر

7

علی اکبر چهار دهی

09375082569

بازیگر
نظرات کاربران