در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر سیـرانـگ

سرپرست گروه : الهیار هزارجریبی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : سیرانگ

سرپرست گروه : الهیار هزارجریبی

شهرستان محل فعالیت : بهشهر

سطح هنری : ب

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

الهیار هزارجریبی

09111545900

سرپرست گروه

2

مهیار هزارجریبی

 

کارگردان

3

فرهاد نقد علی

 

نویسنده

4

عبدالعلی محمود جانلو

 

بازیگر

5

علیرضا علی قلیان

 

بازیگر

6

معصومه سارا یزدانی

 

بازیگر

7

سمانه تقی پور

 

بازیگر
مطالب مرتبط

نظرات کاربران