در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر تـابـش

سرپرست گروه : غلامرضا بامتی طوسی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : تابش

سرپرست گروه : غلامرضا بامتی طوسی

شهرستان محل فعالیت : نکا

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

غلامرضا بامتی طوسی

09385109280

سرپرست و کارگردان

2

علی اصغر رضایی

 

بازیگر

3

احمد خدادادی

09379375242

بازیگر

4

خلیل غلامی

 

بازیگر

5

جواد رضایی

 

بازیگر

 
نظرات کاربران