در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتـر ققـنوس صـحنـه

سرپرست گروه : هادی اصغری

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: ققنوس صحنه

سرپرست گروه: هادی اصغری

شهرستان محل فعالیت: قائمشهر

سطح هنری: ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

هادی اصغری

 

سرپرست و کارگردان

2

بهناز دوستی پاشاکلائی

09397361569

نویسنده و بازیگر

3

محمد مهدی رضایی محمودی

 

بازیگر

4

محمد جواد رحمانی آلاشتی

09362036970

بازیگر

5

ابوالفضل باقرزاده

 

دستیار کارگردان

 
نظرات کاربران