در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتـر آبـینـه

سرپرست گروه : اسفندیار بهاری

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : آبینه

سرپرست گروه : اسفندیار بهاری

شهرستان محل فعالیت : قائمشهر

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

اسفندیار بهاری

09113233616

سرپرست

2

ضیاء فضل الله پور

09111284562

نویسنده

3

عادل فرنودی

09113537064

بازیگر

4

پویا بهاری

09199008897

بازیگر

5

فائزه احمدی

0990923616

طراح صحنه و لباس
نظرات کاربران