در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر آمـوت هـنر

سرپرست گروه : امیرحسین فلاحت پیشه

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه : آموت هنر

سرپرست گروه : امیرحسین فلاحت پیشه

شهرستان محل فعالیت : بابلسر

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

امیرحسین فلاحت پیشه

09126762148

سرپرست و کارگردان

2

سیده نسترن میرسنجری

09119113054

کارگردان

3

عبداله حسین‌پور

09353238918

بازیگر

4

مصطفی تقی زاده

09357883190

بازیگر

5

امین باقری

09113239665

بازیگر
نظرات کاربران