در حال بارگذاری ...

گروه تئاتر اُ مثل استاد

سرپرست گروه : مرتضی فیضی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: اُ مثل استاد

سرپرست گروه: مرتضی فیضی

شهرستان محل فعالیت: بابل

سطح هنری: ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

مرتضی فیضی

 

سرپرست و بازیگر

2

علی محمدی حاجی

 

کارگردان

3

سیده نفیسه مقیم نژاد حسینی

 

بازیگر

4

آزاده مصطفی زاده

 

بازیگر

5

محمد شمس اصل

 

دستیار کارگردان
نظرات کاربران