در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر وازیـک

سرپرست گروه : حامد مربوط صادق

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: وازیک

سرپرست گروه: حامد مربوط صادق

شهرستان محل فعالیت: محمود آباد

سطح هنری: ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

حامد مربوط صادق

09057081516

سرپرست و کارگردان

2

مجتبی قلی زاده

 

بازیگر

3

محمد رضا اصغری

 

بازیگر

4

سید فاطمه حسینیان

 

بازیگر

5

علیرضا آصفی

 

بازیگر
مطالب مرتبط

نظرات کاربران