در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر همـرهـان

سرپرست گروه : احترام حسین پور

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: همرهان

سرپرست گروه: احترام حسین پور

شهرستان محل فعالیت: محمود آباد

سطح هنری: ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

احترام حسین پور

۰۹۱۱۳۲۵۷۲۰۳

سرپرست و کارگردان

2

طاهره محمدی

۰۹۱۱۵۶۸۶۳۱۳

نویسنده

3

حسن رامی

۰۹۱۱۹۲۱۸۷۸۵

بازیگر

4

علیرضا دور افکن

۰۹۰۱۳۹۶۲۰۰۱

بازیگر

5

حمیدرضا گل محمدی

۰۹۱۹۲۱۲۱۱۲۴

دراماتورژ
مطالب مرتبط

نظرات کاربران