در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر ایـرانشهـر

سرپرست گروه : رضا امیرصالحی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: ایرانشهر

سرپرست گروه: رضا امیرصالحی

شهرستان محل فعالیت: آمل

سطح هنری: ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

رضا امیر صالحی

۰۹۱۱۳۲۵۰۲۶۸

سرپرست

2

سحر مشرفی

۰۹۱۱۹۲۰۸۹۳۶

بازیگر

3

برزین محبوبیان

 

بازیگر

4

مرتضی صادقیان

09353880834

بازیگر

5

محمد جواد ایزدی

09113207732

طراح پوستر و بروشور
نظرات کاربران