در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر صبـا سـولاره

سرپرست گروه: رضا غلامی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: صبا سولاره

سرپرست گروه: رضا غلامی

شهرستان محل فعالیت: نور

سطح هنری: ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

رضا غلامی

09111254937

سرپرست

2

سید حسین حسینی

09119221171

بازیگر

3

احمد صالحی

09111008134

بازیگر

4

مریم محمدزاده

09030967296

بازیگر

5

علیرضا اسلامی

09120349132

بازیگر
نظرات کاربران