در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر ژیـار

سرپرست گروه: یوسف ابراهیمی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: ژیار

سرپرست گروه: یوسف ابراهیمی

شهرستان محل فعالیت: نور

سطح هنری : ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

یوسف ابراهیمی

09116789106

سرپرست

2

ثایر سالار

09386809439

بازیگر

3

ابوالفضل حمزه محلی

09358884497

بازیگر

4

خلیل احمدزاده

09115748848

بازیگر

5

کامیار یوسفی سیبنی

09119134683

بازیگر
مطالب مرتبط

نظرات کاربران