در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر تـلالـو

سرپرست گروه : رضا پاک نژاد

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: تلالو

سرپرست گروه: رضا پاک نژاد

شهرستان محل فعالیت: نوشهر

سطح هنری: ج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

رضا پاک نژاد

09113956118

سرپرست

2

علیرضا واقف

 

نویسنده

3

هادی حسن زاده

 

بازیگر

4

غلام مسکین فام

 

بازیگر

5

جمال تیموری

 

بازیگر
نظرات کاربران