در حال بارگذاری ...

گـروه تئـاتر مـولانا

سرپرست گروه : میثم غرایاق زندی

گروه های تئاتر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

نام گروه: مولانا

سرپرست گروه: میثم غرایاق زندی

شهرستان محل فعالیت: نوشهر

سطح هنری: ب

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

1

میثم زندی

٠٩١١٣٩۵٠۶۶٩

سرپرست

2

مسعود اجدادیان

 

نویسنده

3

فاطمه زندی

٠٩٣۵٧٨٠١٠۴۶

بازیگر

4

ساناز پورعلمی

 

بازیگر

5

سیدپژمان حسینی

 

بازیگر

6

زینب ترک

 

بازیگر

7

مریم زندی

٠٩١١۴١٢٩١٨٢

دستیار کارگردان
نظرات کاربران