از تاریخ
 تا تاریخ
 
کانون تئاتر کودک و نوجوان انجمن هنر های نمایشی استان مازندران برگزار می‌کند

رپرتوار نمایش های کودک ونوجوان ویژه روز جهانی کودک
کانون تئاتر کودک و نوجوان انجمن هنر های نمایشی استان مازندران برگزار می‌کند

رپرتوار نمایش های کودک ونوجوان ویژه روز جهانی کودک

مسئول کانون تئاتر کودک ونوجوان انجمن هنر های نمایشی شعبه مازندران گفت: از سوی کانون تئاتر کودک و نوجوان انجمن هنر های نمایشی استان مازندران رپرتوار نمایش های کودک ...