در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور رئیس و دبیر انجمن هنرهای نمایشی مازندران

مجمع عمومی انجمن نمایش شهرستان گلوگاه برگزار شد
با حضور رئیس و دبیر انجمن هنرهای نمایشی مازندران

مجمع عمومی انجمن نمایش شهرستان گلوگاه برگزار شد

نخستین جلسه مجمع عمومی انجمن نمایش گلوگاه با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس و دبیر انجمن هنرهای نمایشی مازندران ۶ شهریور در مجتمع فرهنگی و هنری فجر گلوگاه برگزار شد